Yurtbay, 'Liyakati, hakkaniyeti ve adaleti yeniden tesis edeceğiz.'

Yurtbay, 'Liyakati, hakkaniyeti ve adaleti yeniden tesis edeceğiz.'

Görüntülenme: 474 Eklenme Tarihi: 31-05-2018

Saadet Partisi Bartın Milletvekili Adayı Ünal Yurtbay, asma caddesi ve sanayi sitesi esnafını ziyaret etti. Saadet Partisine duyulan teveccühten memnun olduklarını belirten Yurtbay, “Liyakati, hakkaniyeti ve adaleti yeniden tesis edeceğiz.” dedi.

Yurtbay konuşmasında şu ifadelere yer verdi.

“Saadet Partisinin prensipleri ve takınmış olduğu tavır, aziz milletimizin huzur ve refahını temin eder niteliktedir.

Bizim üzerinde durduğumuz en önemli husus barış ve kardeşliktir. Seçime giderken hala “biz ve öteki” diye tarif etmeye kalkıyorlar. Hala kutuplaştırmada ısrarlılar. Biz de bunun tam tersinde ısrarlıyız ve biz diyoruz ki; bütün milletimizi her haliyle kabul edecek ve kucaklayacak kadar sevgimiz var. Önce bu barış ortamı sağlanacak ki  bunun üzerine ülkemizin geleceği inşa edilebilsin. 

Barış ortamını sağlarken ve sağladıktan sonra en çok ihtiyaç duyduğumuz husus  adaletin kamil manada tesisidir. Bir kişinin denetlenmeden, kendisinden hesap sorulmadan beş yıl  bu ülkeyi  yönetmesine karşıyız. Böyle bir yönetim tarzı dünyada yok. Bir insan kendi davasını savunmakta aciz ise o zaman sorgulanmayı istemez. Ama bir insan kendi fikirlerini, düşüncelerini projelerini savunabilecek gücü varsa o zaman aslında sorgulanmak onun hoşuna gider.

Bununda ötesinde kuvvetler ayrımını sağlayacak olan anayasa değişikliğini süratle gerçekleştirmeye çalışacağız. Meclisin, cumhurbaşkanını denetleyecek güce sahip olması taraftarıyız. Esas olan kuvvetler ayrımının gerçekleştirilmesidir.

Adalet sisteminin yürütmeden ve  yargıdan bağımsız hale gelmesi taraftarıyız. Adalet mülkün temelidir. Üst kademede bulunanların iktidarın etkisinde kalarak karar verme mecburiyetinde kaldığı bir husustan, adalet beklenemez.

İşi ehline vereceğiz. Liyakat önemlidir. Bugün ülkenin bu hale gelmesinin, eğitimde, tarımda, ekonomide, dış politikada vs. temel sebebi işin ehline tevdi edilmemiş olmasıdır. Onun için biz liyakati bizim en önemli umdelerimizden biri olarak görüyoruz ve bu vaatte bulunuyoruz.

Nasıl çözeceksiniz? Diyorlar bize. Nasıl çözeceğiz; konunun ehli olan insanları bir araya getireceğiz ve onların siyasi tavırlarına bakmayacağız. Bu önemli bir iştir, herkes bunu yapamaz. Yeri geldiği zaman bizim mensubumuzdan daha ehil bir insan varsa onu görevlendirmek bizim vazifemiz, ahdimizdir.

Duymayan kalmasın! Saadet Partisinin ülkemizde güçlenmesi, meclise girerek iktidara gelmesi, liyakatin, hakkaniyetin ve adaletin yeniden hakim olması için bir başlangıç olacaktır.” Dedi.